Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3088. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi, stran 8259.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98 ) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi, oziroma javni uporabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišč v splošni rabi oziroma v javni uporabi:
k.o. Hošnica
– del parc. št. 846/1 okrajna cesta III.reda v izmeri 153 m2 ZKV št. 327 SLP v splošni rabi;
– del parc. št. 844 pot v izmeri 4 m2 ZKV št. SOOI – javno dobro.
k.o. Žabljek
– del parc. št. 996/3 okrajna cesta v izmeri 80 m2 ZKV št. 385 SLP v splošni rabi;
– del parc. št. 996/2 cesta v izmeri 20 m2 ZKV št. 327 SOV – javno dobro.
II
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa prenehajo imeti status zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi in postanejo, oziroma ostanejo družbena lastnina v upravljanju Občine Slovenska Bistrica s čemer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/6/12b/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost