Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3087. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine, stran 8259.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), določil zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94, 73/95 in 56/98) in določil 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 6. redni seji dne 23. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe odloka o oddaji poslovnih prostorov v najem in določitvi najemnin za poslovne stavbe, poslovne prostore ter uporabnin za garaže in parkirišča, pokrite in nepokrite površine (Uradni list RS, št. 71/96).
2. člen
Na koncu 2. člena odloka se doda stavek, ki se glasi:
»Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let oziroma do izteka mandata članom Občinskega sveta.«
3. člen
V 9. členu odloka se v točki a) doda druga alinea z naslednjim besedilom:
»– javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina in institucijam (društvom, klubom, ...), ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.«
4. člen
V 17. členu odloka se v tabeli kakovostnih območij:
»– v I. OBMOČJU izbriše besedilo tretje alinee
– v II. OBMOČJU izbriše v 2. vrstici naselje Oplotnica
– v III. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselje Čadram, v 2. vrstici naselja Dobriška vas in Dobrova, v 7. vrstici naselja Markečica in Pobrež, v v 8. vrstici naselje Prihova, v 11. vrstici naselje Straža, v v 13. vrstici naselje Ugovec
– v IV. OBMOČJU izbriše v 1. vrstici naselja Božje in Brezje, v 4. vrstici naselje Gorica, v 5. vrstici naselje Koritno, v 6. vrstici naselje Kovaški vrh, v 7. vrstici naselje Lačna gora, v 10. vrstici naselje Okoška gora, v 11. vrstici naselje Raskovec, v 18. vrstici naselje Zg. Grušovje in v 19. vrstici naselja Zlogona gora in Zlogona vas.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/6-8/1999
Slovenska Bistrica, dne 23. junija 1999.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost