Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3073. Ugotovitev da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Braslovče z liste Demokratične stranke upokojencev, DeSUS, stran 8206.

Na podlagi 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/ 94, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95) 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95) ter sklepa Občinskega sveta občine Braslovče o vrnitvi mandata Filipa Lesjaka z dne 2. 6. 1999 je občinska volilna komisija na seji dne 23. 6. 1999
u g o t o v i l a
da je naslednji kandidat za člana Občinskega sveta občine Braslovče z liste Demokratične stranke upokojencev, DeSUS v volilni enoti 2, ki obsega območja naselij Braslovče, Rakovlje, Podvrh, Spodnje Gorče, Zgornje Gorče, Kamenče, Dobrovlje, Glinje, Poljče in Preserje, Anton Klokočovnik, roj. 19. 5. 1943, Rakovlje 17, carinik, upokojenec.
Kandidat je 23. junija 1999 podal pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta občine Braslovče.
Št. 00607/003/98
Braslovče, dne 23. junija 1999.
Namestnica predsednika
OVK Občine Braslovče
Marjana Topolovec Dolinšek l. r.

AAA Zlata odličnost