Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3069. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica, stran 8202.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja MS 6/1 Štepanjsko naselje, MS 6/2 Štepanja vas, MS 6/3 Zgornja Hrušica, MR 6/1 Štepanja vas in MR 6/2 Hrušica (Uradni list RS, št. 27/95) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelala Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 17. členu se pri morfološki enoti 4A/2:
– v odstavku “Etažnost” prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“do P+2”
– v odstavku “Oblikovanje” prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“- naklon strehe mora biti 30 do 42 stopinj. Izjemoma, v soglasju z oddelkom mestne uprave, pristojnim za urbanizem, je lahko streha ravna.”
– na koncu odstavka “Oblikovanje” doda druga alinea, ki se glasi:
“Za oblikovanje objektov neposredno ob Litijski cesti je treba pridobiti tri variantne rešitve fasad objektov. Izbor rešitve opravi pristojna strokovna služba za urbanizem.”
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-27
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost