Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3048. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica, stran 8180.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 6. seji dne 14. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto B6 Črnuče – Nadgorica (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89 in Uradni list RS, št. 27/92, 27/95, 34/96) se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
“ter spremembe in dopolnitve odloka, ki jih je izdelal MOL, Oddelek za urbanizem in okolje, pod št. 352(2)-27/98, v oktobru 1997.”
2. člen
V 2. členu se črtajo druga, sedma in enajsta alinea, ki se glasijo:
“BS 6/4-1 Gmajna (del),”
“BP 6/3 Opekarna Črnuče”
“BR 6/1 Stare Črnuče”.
3. člen
Črta se 55. člen.
4. člen
V besedilo 57. člena se v poglavju A) Glede vrste posegov, doda nov odstavek, ki se glasi:
“f) Na osnovi urbanistične rešitve, ki jo potrdi pristojna mestna urbanistična služba, je možna dopolnitev območja s poslovnim, trgovskim in stanovanjskim programom.”
5. člen
Črtata se 59. in 63. člen.
6. člen
V 64. členu se v prvi alinei poglavja A) Glede vrste posegov, črta besedilo:
“dovoljena je gradnja za potrebe individualnih kmečkih gospodarstev.”
7. člen
V 65. členu se v prvi alinei poglavja A) Glede vrste posegov, črta besedilo:
“izjema so le objekti kmetijskega gospodarstva in objekti intenzivne vrtnarske proizvodnje.”
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-8/99-6
Ljubljana, dne 14. junija 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost