Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3039. Sklep o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic, stran 8175.

Na podlagi 111. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic
1
V sklepu o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 39/99 in 50/99) se v kontnem okviru za banke in hranilnice, ki je sestavni del sklepa, opravijo naslednje spremembe in dopolnitve:
- uvedejo se naslednji novi računi:
714  - Tekoči računi države v tuji valuti,
7140 - Tekoči računi enot centralne ravni države v tuji valuti,
7141 - Tekoči računi enot lokalne ravni države v tuji valuti,
7142 - Tekoči računi skladov socialnega zavarovanja v tuji
    valuti,
778  - Podrejene obveznosti do tujih oseb v tuji valuti,
7780 - Podrejene obveznosti do tujih bank v tuji valuti,
7781 - Podrejene obveznosti do tujih finančnih organizacij v tuji
    valuti,
7782 - Podrejene obveznosti do drugih tujih oseb v tuji valuti,
7783 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do tujih bank v
    tuji valuti,
7784 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do tujih
    finančnih organizacij v tuji valuti,
7785 - Tekoče zapadlosti podrejenih obveznosti do drugih tujih
    oseb v tuji valuti,
7787 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do tujih bank v
    tuji valuti,
7788 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do tujih
    finančnih organizacij v tuji valuti,
7789 - Dospele neizplačane podrejene obveznosti do drugih tujih
    oseb v tuji valuti.
 
– spremeni se številka računa, ki pravilno glasi:
9973 - Deponent bankovcev - Banka Slovenije.
2
Ta sklep začne veljati 1. septembra 1999.
Ljubljana, dne 27. julija 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost