Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3034. Odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovem območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit, stran 8169.

Na podlagi 153. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notranje zadeve
O D L O Č B O
o določitvi izpitnih centrov, njihovem območju, krajev, kjer se opravlja vozniški izpit, in kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit
I
Izpitni centri se ustanovijo pri upravnih enotah:
Celje s sedežem v Celju, Domžale s sedežem v Domžalah, Jesenice s sedežem na Jesenicah, Koper s sedežem v Kopru, Kranj s sedežem v Kranju, Krško s sedežem v Krškem, Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti, Novo mesto s sedežem v Novem mestu, Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici, Postojna s sedežem v Postojni, Ljubljana s sedežem v Ljubljani, Maribor s sedežem v Mariboru, Ptuj s sedežem na Ptuju, Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj Gradcu, Trbovlje s sedežem v Trbovljah in Velenje s sedežem v Velenju.
II
1. Območje izpitnega centra Celje obsega območje upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah in Žalec.
Na območju izpitnega centra Celje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Celje – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Laško – kategorija F;
– Slovenske Konjice – kategorija F;
– Šentjur pri Celju – kategorija F;
– Šmarje pri Jelšah – kategorija F;
– Žalec – kategorija F.
2. Območje izpitnega centra Domžale obsega območje upravnih enot Domžale in Kamnik.
Na območju izpitnega centra Domžale opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Domžale – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Kamnik – kategorija F;
– Komenda – kategorija F;
– Lukovica – kategorija F;
– Mengeš – kategorija F;
– Moravče – kategorija F.
3. Območje izpitnega centra Jesenice obsega območje upravnih enot Jesenice in Radovljica.
Na območju izpitnega centra Jesenice opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Jesenice – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Bled – kategorija F;
– Bohinjska Bistrica – kategorija F;
– Kranjska Gora – kategorija F;
– Žirovnica – kategorija F.
4. Območje izpitnega centra Koper obsega območje upravnih enot Izola, Koper in Piran.
Na območju izpitnega centra Koper opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Kopru – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H .
5. Območje izpitnega centra Kranj obsega območje upravnih enot Kranj, Škofja Loka in Tržič.
Na območju izpitnega centra Kranj opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Kranj – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Naklo – kategorija F;
– Šenčur – kategorija F;
– Škofja Loka – kategorija F;
– Žiri – kategorija F.
6. Območje izpitnega centra Krško obsega območje upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica.
Na območju izpitnega centra Krško opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Krško – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Brežice – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Sevnica – kategorija F.
7. Območje izpitnega centra Ljubljana obsega območje upravnih enot Grosuplje, Ljubljana in Vrhnika.
Na območju izpitnega centra Ljubljana opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Ljubljana – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Borovnica – kategorija F;
– Grosuplje – kategorija F;
– Ig – kategorija F;
– Medvode – kategorija F;
– Vrhnika – kategorija F.
8. Območje izpitnega centra Maribor obsega območje upravnih enot Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica.
Na območju izpitnega centra Maribor opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Maribor – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Slovenska Bistrica – kategorija F;
– Lenart – kategorija F.
9. Območje izpitnega centra Murska Sobota obsega območje upravnih enot Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota.
Na območju izpitnega centra Murska Sobota opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Murska Sobota – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Gornja Radgona – kategorija F;
– Lendava – kategorija F;
– Ljutomer – kategorija F.
10. Območje izpitnega centra Novo mesto obsega območje upravnih enot Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje.
Na območju izpitnega centra Novo mesto opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Novo mesto – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Črnomelj – kategorije A, B, F, G in H;
– Trebnje – kategorija F.
11. Območje izpitnega centra Nova Gorica obsega območje upravnih enot Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin.
Na območju izpitnega centra Nova Gorica opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Nova Gorica – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Ajdovščina – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Tolmin – kategorije A, B, C, E, F, G in H.
12. Območje izpitnega centra Postojna obsega območje upravnih enot Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Kočevje, Logatec, Postojna, Ribnica in Sežana.
Na območju izpitnega centra Postojna opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Postojna – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Idrija – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Ilirska Bistrica – kategorije A, B, C, E, F G in H;
– Kočevje – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Sežana – kategorije A, B, F, G in H;
– Cerknica – kategorija F;
– Ribnica – kategorija F;
– Logatec – kategorija F.
13. Območje izpitnega centra Ptuj obsega območje upravnih enot Ptuj in Ormož.
Na območju izpitnega centra Ptuj opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Ptuj – kategorije A, B, C, E, F, G in H;
– Ormož – kategorije A, F, G in H.
14. Območje izpitnega centra Slovenj Gradec obsega območje upravnih enot Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec.
Na območju izpitnega centra Slovenj Gradec opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Slovenj Gradec – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Ravne na Koroškem – kategorije A, B, F, G in H;
– Dravograd – kategorija F;
– Radlje ob Dravi – kategorija F.
15.Omočje izpitnega centra Trbovlje obsega območje upravnih enot Litija, Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Na območju izpitnega centra Trbovlje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v:
– Trbovljah – kategorije A, B, C, E, F, G in H.
16. Območje izpitnega centra Velenje obsega območje upravnih enot Mozirje in Velenje.
Na območju izpitnega centra Velenje opravljajo kandidati za voznike motornih vozil vozniški izpit v naslednjih krajih:
– Velenje – kategorije A, B, C, D, E, F, G in H;
– Mozirje – kategorija F.
III
Kandidati za voznike motornih vozil kategorije H lahko vozniški izpit opravljajo tudi izven krajev, določenih v II. točki te odločbe, če je zagotovoljena ustrezna prometna površina (poligon) za ugotavljanje kandidatovega praktičnega znanja tehnike vožnje kolesa z motorjem.
IV
Z dnem, ko začne veljati ta odločba, preneha veljati odločba o določitvi izpitnih centrov, njihovih območij ter kategorij vozil, za katere v izpitnem centru kandidati za voznike motornih vozil opravljajo vozniški izpit (Uradni list SRS, št. 45/82 in Uradni list RS, št. 12/96, 36/96 in 44/96).
V
Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0302-13-226/75-99
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Minister
za notranje zadeve
Borut Šuklje l. r.

AAA Zlata odličnost