Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3027. Odredba o poravnavi dela prispevkov za socialno varnost za morske ribiče za obdobje 1. 11. 1998 do 31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT, stran 8164.

Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) in uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99) izdaja minister Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o poravnavi dela prispevkov za socialno varnost za morske ribiče za obdobje 1. 11. 1998 do 31. 7. 1999 v višini 9,129.171 SIT
1. člen
Na osnovi izračuna Davčne uprave Republike Slovenije – Davčnega urada v Kopru je za leto 1999 sprejet finančno ovrednoten program za proračunsko postavko 2557 – Podpore morskim ribičem.
2. člen
Poravnava se razlika za vse ribiče z veljavnim ribolovnim dovoljenjem med osnovo, ki je zakonsko določena za plačevanje prispevkov za kmete in osnovo, ki je v veljavi za samostojne podjetnike, kamor se štejejo tudi morski ribiči.
3. člen
Do poravnave dela prispevkov iz državnega proračuna so upravičeni ribiči, ki so predhodno poravnali obveznosti za obdobje 1. 11. 1998 do 31. 7. 1999 po osnovi, ki velja za kmete.
4. člen
Do subvencioniranja dela prispevkov za socialno varnost iz proračuna imajo pravico vsi tisti ribiči, ki so v zadnjih dveh letih pridobivali dohodek iz dejavnosti morskega ribištva. Podlaga za ta kriterij so podatki Davčnega urada v Kopru.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-44/99
Ljubljana, dne 3. avgusta 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost