Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/1999 z dne 6. 8. 1999

Kazalo

3025. Odredba o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle, stran 8164.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport
O D R E D B O
o smeri izobrazbe vodje mentorske skupine in mentorjev v izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba določa pogoje glede strokovne izobrazbe, ki jih morajo ob izpolnjevanju drugih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati vodje mentorskih skupin in mentorji v izobraževalnem programu projektno učenje za mlajše odrasle, katerega posebni del je na 10. seji dne 15. 7. 1999 določil Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih.
2. člen
(vodja mentorske skupine)
Vodja mentorske skupine je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program družboslovne smeri in opravil študijski program za izpopolnjevanje za mentorje v programu projektno učenje za mlajše odrasle.
3. člen
(mentorji)
Mentor je lahko, kdor si je pridobil najmanj visokošolsko, za delo pri produkcijskem projektnem delu pa najmanj srednjo strokovno izobrazbo in opravil študijski program za izpopolnjevanje za mentorje v programu projektno učenje za mlajše odrasle.
4. člen
(posebnosti)
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti.
5. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-24/99
Ljubljana, dne 19. julija 1999.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Slavko Gaber l. r.

AAA Zlata odličnost