Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999

Kazalo

2967. Uredba o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 7893.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99, 11/99, 12/99 – popravek, 16/99, 22/99, 34/99, 36/99, 40/99 in 59/99) se tretji odstavek 12. člena spremeni tako, da se glasi:
“Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena na podlagi 16. člena te uredbe, če se blago, za katerega je pridobil ta sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji, ki jih določa 597. člen uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99).”
2. člen
V drugi alinei druge točke 16. člena se besedilo v oklepaju “Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95” nadomesti z besedilom “Uradni list RS, št. 1/95, 28/95 in 32/99”.
3. člen
V Prilogi 1 se pri tarifni oznaki ”0401” številke “14,50” nadomestijo s številkami “16,50” ter številke “9,50” nadomestijo s številkami “11,50”, pri tarifnih oznakah “0402”, “0403”, “0405” in “0406” pa se številka “18,00” nadomesti s številko “28,00”.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-10
Ljubljana, dne 29. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost