Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/1999 z dne 30. 7. 1999

Kazalo

2916. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, stran 7827.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notranjih zadevah (Uradni list RS, št. 87/97), 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 87/97), 125. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 112. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95 in 10/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem
1. člen
V uredbi o določitvi delovnih mest, na katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem (Uradni list RS, št. 48/98) se spremeni prva alinea 3. člena tako, da se glasi:
»– delovna mesta vojakov, podčastnikov in častnikov v stalni sestavi Slovenske vojske razen delovnih mest načelnika in namestnikov načelnika v GŠSV ter poveljnikov in njihovih namestnikov operativnih poveljstev, delovnih mest športnikov v športni enoti ter pomožnih ali vzdrževalnih del vključno informacijskega, kadrovskega, finančno-računovodskega ali administrativnega značaja, za katere je po formaciji določeno, da se ne štejejo za vojaško službo;«.
Črta se druga alinea.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112-00/98-4
Ljubljana, dne 22. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik