Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2902. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Osilnica, stran 7777.

V skladu z določili zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 4. redni seji dne 12. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi lokalne turistične organizacije za območje Občine Osilnica
1. člen
Občina Osilnica skupaj z zainteresiranimi pravnimi in fizičnimi osebami ustanovi lokalno turistično organizacijo v smislu 3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), za območje Občine Osilnica.
2. člen
Lokalna turistična organizacija se ustanovi v obliki gospodarskega interesnega združenja z naslednjimi bistvenimi značilnostimi:
– združenje opravlja dejavnosti v skladu s 3. členom zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98),
– organa združenja sta skupščina, v kateri ima Občina Osilnica vsaj 40% glasov, in uprava, ki je lahko tudi enoosebna,
– v skupščini mora biti zagotovljena sorazmerna zastopanost članstva,
– brez soglasja občine ni možna sprememba ustanovitvene pogodbe, statusna sprememba ali prenehanje združenja,
– Občina Osilnica daje soglasje k vsakoletnemu sprejemu finančnega načrta združenja in članom združenja predpiše članarino v skladu z zakonom o pospeševanju turizma.
3. člen
Pogodbo o ustanovitvi gospodarskega interesnega združenja za občino v skladu s statutom sklene župan Občine Osilnica.
4. člen
Občina Osilnica bo za delovanje lokalne turistične organizacije namenjala del turistične takse, ob ustanovitvi pa zagotovila enkratni znesek v višini 500.000 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-252/99
Osilnica, dne 12. junija 1999.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.