Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2895. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma, stran 7767.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona, je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 18. junija 1999 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Kuzma
I
Političnim strankam, katere imajo mandate svetnikov v Občinskem svetu občine Kuzma, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kuzma v višini 30 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet in za župana.
II
Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se trimesečno na njihove žiro račune.
III
Znesek iz 1. točke tega sklepa se mesečno usklajuje s koeficentom rasti cen življenjskih potrebščin po zadnjih znanih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije.
IV
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 314/99
Kuzma, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.