Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2894. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma, stran 7765.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Kuzma na seji dne 18. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kuzma
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Kuzma in ceste med naselji v Občini Kuzma in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 21. 5. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83) na območju sedanje Občine Kuzma.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302/99
Kuzma, dne 18. junija 1999.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.