Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2891. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobje, stran 7751.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 6. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99) je Občinski svet občine Dobje na 5. seji dne 24. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dobje
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dobje in ceste med naselji v Občini Dobje in naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98, z dne 2. 6. 1998.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradem listu Republike Slovenije.
Št. 002-03-05/99
Dobje, dne 24. junija 1999.
Župan
Občine Dobje
Franci Salobir l. r.