Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1999 z dne 29. 7. 1999

Kazalo

2874. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo, stran 7680.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95 in 38/99), prvega odstavka 258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Miran Kajfež, na sodniško mesto sodnika za prekrške pri Sodniku za prekrške Kamnik.
Št. 716-01/89-2/83
Ljubljana, dne 23. julija 1999.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.