Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2856. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec, stran 7663.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99), je župan Občine Žalec, dne 9. 7. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske FRENGA Žalec (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal RC-Inštitut za urejanje prostora Celje, d.o.o., pod št. projekta 14/99 v maju 1999.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih mestne skupnosti Žalec. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti in jih posredujejo na oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v sejni dvorani Občine Žalec, dne 12. avgusta 1999 ob 19. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in mestna skupnost Žalec.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/0004/99 -0002-03
Žalec, dne 9. julija 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost