Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2855. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne, stran 7663.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 37. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99) izdaja župan Občine Šentjur pri Celju
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne
I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Planina Mahne (Uradni list SRS, št. 37/89).
II
Sprememba zazidalnega načrta obsega zemljišča, parcelne številke 53, 37/1, 309/2, 311/2 in dele zemljišč, parcelne številke 43/1, 38/1, 359/4 in 309/1, vse k.o. Planina, oziroma funkcionalna zemljišča, ki so v obstoječem ZN označena s številkami 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23 in 24.
Dopolnitve ZN z določitvijo toleranc veljajo za celotno območje ZN.
Namen spremembe zazidalnega načrta je omogočanje umestitve poslovnih dejavnosti ter stanovanjskih objektov s pripadajočimi manipulativnimi površinami, sprememba pripadajočih funkcionalnih zemljišč in povečanje toleranc.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko podajo vsi zainteresirani.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Planina pri Sevnici in na Občini Šentjur pri Celju, oddelek za okolje in prostor, soba št. 49.
V času javne razgrnitve mora krajevna skupnost organizirati javno obravnavo.
IV
Po poteku javne razgrnitve mora Svet krajevne skupnosti Planina pri Sevnici v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Občinskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.
V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-20/99-100
Šentjur pri Celju, dne 13. julija 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost