Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2850. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico, stran 7654.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 13. 7. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave, št. 25/89) (v nadaljnjem besedilu: spremembe PUP)
Spremembe PUP je izdelala ZEU – družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o. Murska Sobota, v februarju 1999.
2. člen
Spremembe PUP se nanašajo na tekstualni del odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave, št. 25/89) v delu, ki zadeva območje, označeno s šifro PUP/D-6.
3. člen
“Spremeni in dopolni se 15. člen odloka, in sicer se pod šifro PUP/D-6 za zadnjo alineo dodajo nove alinee:
– sprememba namembnosti obstoječih objektov in prostorov v druge proizvodne, servisne ali obrtne dejavnosti ter v trgovske in gostinske dejavnosti,
– ureditev pripadajočih funkcionalnih zemljišč,
– pred izdajo upravnih dovoljenj za nove dejavnosti se mora v lokacijski dokumentaciji, v sklopu prometne ureditve, nedvoumno ugotoviti, da imajo z vključitvijo novih dejavnosti vsi objekti, ki mejijo na območje, kjer se predvidevajo nove dejavnosti, omogočen ustrezen dostop in manipulativne površine.
V istem členu se v zadnjem odstavku, ki se glasi “Sprememba namembnosti za gostinske, trgovske ali hrupne obrtne dejavnosti v območju ni dopustna” doda besedilo: razen na območju, kjer je to posebej dovoljeno.”
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-37/99
Murska Sobota, dne 13. julija 1999.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost