Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2843. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta, stran 7636.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta, ki ga je izdelal RC – Planiranje (št. proj. 317/99) in je v skladu s prostorskimi sestavinami sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do 2000 (Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).
II
Osnutek opredeljuje dopolnilno stanovanjsko gradnjo za investitorko Marjano Seles na parcelah 1182/2 in 1186, k.o. Škofja vas.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmarjeta se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS, na sedežu Krajevne skupnosti Škofja vas in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo obveščena Krajevna skupnost Škofja vas naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko pristojni organ krajevne skupnosti posreduje pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prvega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošiljajo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-289/98
Celje, dne 19. julija 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost