Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2841. Obrazec naloga o uresničitvi pravice izbire in navodila za izvedbo postopkov v zvezi z uresničitvijo pravice izbire, stran 7624.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99 – v nadaljnjem besedilu: ZPSPID) določa klirinško depotna družba v soglasju z agencijo za trg vrednostnih papirjev
O B R A Z E C
naloga o uresničitvi pravice izbire in navodila za izvedbo postopkov v zvezi z uresničitvijo pravice izbire
1. Vsebina obrazca: Obrazec naloga o uresničitvi pravice izbire obsega:
2. Pošiljanje obrazca: Družba za upravljanje mora izpolniti vse rubrike obrazca še preden ga pošlje delničarju, tako da v posamezne rubrike vnese naslednje podatke:
I. podatki, ki so skupni (enaki) v vseh obvestilih delničarjem posamezne pooblaščene investicijske družbe (*):
(*1) firma in sedež pooblaščene investicijske družbe;
(*2) oznaka (koda), s katero so delnice s pravico izbire (PIDni) vpisane v centralnem registru;
(*3) firma družbe za upravljanje in naslov, na katerega naj delničarji pošiljajo nalog o uresničitvi pravice izbire;
II. podatki o posameznem delničarju:
(1) ime in priimek oziroma firma delničarja in naslov;
(2) šifra računa, na katerem so vpisane delnice PID;
(3) oznaka KDD (registrski račun) oziroma člana (račun stranke);
(4) število delnic PID, ki so bile izbrisane zaradi zamenjave (PIDs);
(5) skupno število novih delnic PID (PIDn + PIDni), ki so vpisane na računu;
(6) število novih delnic s pravico izbire (PIDni), ki so vpisane na računu;
3. Izjava delničarja o uresničitvi pravice izbire:
3.1. Delničar pooblaščene investicijske družbe uresniči pravico izbire s tem, da:
– v nalogu za uresničitev pravice izbire obkroži 1. oziroma 2. točko,
– nalog podpiše in vpiše datum,
– nalog pošlje na naslov, naveden v obvestilu oziroma ga osebno izroči družbi za upravljanje na označenem naslovu.
3.2. Če želi delničar uresničiti pravico izbire samo glede dela delnic s pravico izbire, ki so vpisane na njegovem računu, mu družba za upravljanje na njegovo zahtevo pošlje nov obrazec naloga, v katerem je polje 6 prazno.
4. Obvestilo o članu klirinško depotne družbe, ki je pooblaščen za vnos nalogov: Naloge za uresničitev pravice izbire lahko vnaša bodisi družba za upravljanje sama, če je član klirinško depotne družbe, bodisi član klirinško depotne družbe, ki ga pooblasti družba za upravljanje. Družbe za upravljanje morajo klirinško depotno družbo do 28. 7. 1999 obvestiti bodisi,
– da bodo naloge o uresničitvi pravice izbire vnašale same bodisi,
– o članu klirinško depotne družbe, ki so ga pooblastile za vnos nalogov.
Ljubljana, dne 13. julija 1999.
Predsednik
uprave KDD
Boris Tomaž Šnuderl l. r.

AAA Zlata odličnost