Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2835. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, stran 7622.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93, 37/95 in 8/96), ter 9. in 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije dne 24. 3. 1999 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 8/98 in 44/99) se 12. členu za prvim odstavkom dodata nova odstavka, ki se glasita:
“Kandidat za opravljanje specializacije, ki po opravljeni specializaciji ne namerava, opravljati zdravniške službe v okviru javne zdravstvene mreže, k vlogi priloži tudi izjavo o plačilu stroškov specializacije.
Pred pričetkom opravljanja programa specializacije, kandidat iz drugega odstavka, sklene posebno pogodbo z zbornico, s katero uredita medsebojne obveznosti v zvezi s specializacijo.“
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V prvem stavku 45. člena se črta besedilo, ki se glasi:
“... in so začele opravljati program specializacije ...”
3. člen
45. člen se dopolni z novim odstavkom:
“Osebe, ki jim je bila odobrena specializacija do 31. 12. 1998, so dolžne začeti opravljati program specializacije do vključno 30. 9. 1999.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 5/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost