Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2807. Pravilnik o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, stran 7562.

Na podlagi pete, enajste in osemindvajsete alinee 114. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96), prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) ter 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov
1. člen
V pravilniku o zdravstveni ustreznosti in sistematičnih preiskavah plemenskih živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov (Uradni list RS, št. 49/97, 24/99 in 42/99) se v 1. točki drugega odstavka 2. člena črta besedilo »mrzlice Q«.
2. člen
V 3. členu se v 1. točki črta besedilo »psitakoze, mrzlice Q«, v 4. in 5. točki pa besedilo »in borderjeve bolezni«.
3. člen
V četrtem odstavku 4. člena se črta beseda »psitakozo«.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena in petem odstavku 8. člena se črta besedilo »in borderjeve bolezni«.
5. člen
Priloge številka 1, 3, 7, 8, 9 in 10 nadomestijo z novimi prilogami, ki so sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-54/97-3
Ljubljana, dne 5. julija 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost