Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2804. Odredba o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči za leto 1999, stran 7561.

Na podlagi drugega odstavka 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu letnega gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Most na Soči za leto 1999
1. člen
Sprejme se letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Most na Soči, št. 01-06/99 z dne 29. 1. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
Usmeritve in ukrepi, ki so določeni v letnem gozdnogospodarskem načrtu za gozdnogospodarsko enoto Most na Soči na ravneh gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Letni gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko enoto Most na Soči je izdelan v treh izvodih za 7834,47 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občinah Tolmin in Nova Gorica oziroma v katastrskih občinah Ponikve, Most na Soči, Tolminski Lom, Kanalski Lom, Idrija pri Bači, Slap od Idrijci, Pečine, Šentviška Gora, Prapetno Brdo, Gorenja Trebuša, Utre in Lazna.
3. člen
Po en izvod letnega dela gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Most na Soči je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Most na Soči, Tumov drevored 17, Tolmin, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 56, 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja letnega gozdnogospodarskega načrta za gozdnogospodarsko enoto Most na Soči.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-1/16-99
Ljubljana, dne 18. junija 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost