Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/1999 z dne 23. 7. 1999

Kazalo

2803. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle, stran 7560.

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnih programih jezikovnega izobraževanja za odrasle
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnih programih Angleščina za odrasle, Nemščina za odrasle, Italijanščina za odrasle in Francoščina za odrasle, katerih posebni del je na 9. seji dne 14. aprila 1999 določil Strokovni svet RS za izobraževanje odraslih.
2. člen
(smer izobrazbe)
V tej odredbi smer izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98).
Pri navedenih dvopredmetnih študijskih programih se upošteva študijski program, naveden kot prvi ali drugi.
3. člen
(učitelji)
1. Angleščina
Učitelj angleščine je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz angleščine.
2. Francoščina
Učitelj francoščine je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz francoščine.
3. Italijanščina
Učitelj italijanščine je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz italijanščine.
4. Nemščina
Učitelj nemščine je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz nemščine.
4. člen
(vodja jezikovnega izobraževanja)
Vodja jezikovnega izobraževanja je lahko, kdor si je pridobil smer izobrazbe, kot je s to odredbo določeno za učitelje tujih jezikov.
5. člen
(posebnosti)
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega jezikovnega področja.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati kadrovski pogoji za izvajanje programov izpopolnjevanja v angleškem, nemškem, francoskem in italijanskem jeziku za odrasle, ki jih je sprejela posebna izobraževalna skupnost za družboslovje dne 30. 5. 1998.
7. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 1999 dalje.
Št. 403-24/99
Ljubljana, dne 12. julija 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost