Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9. 7. 1999

Kazalo

2601. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila, stran 6945.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
1. člen
V uredbi o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
“Višina letnega povračila za uporabo cest se za posamezne vrste motornih vozil in priklopnih vozil določi glede na naslednja merila in znaša za:
1. motorno kolo glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 125 cm3            2.110 tolarjev;
nad 125 cm3 do vključno 500 cm3	      3.170 tolarjev;
nad 500 cm3                4.220 tolarjev.
2. osebni avtomobil in bivalno vozilo (avtodom) glede na delovno prostornino njegovega motorja:
do vključno 1350 cm3          9.500 tolarjev;
nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3   	14.260 tolarjev;
nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 	  21.120 tolarjev;
nad 2500 cm3             38.020 tolarjev;
3. kombinirano vozilo 22.700 tolarjev;
4. osebno specialno vozilo za prevoz določenih oseb 9.500 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalno osebno vozilo se plača po 2. točki tega člena uredbe;
5. avtobus glede na število potniških sedežev za vsak potniški sedež 630 tolarjev;
Letno povračilo za uporabo cest za bivalni avtobus se plača po 2. točki tega člena uredbe;
6. priklopno vozilo osebnih vozil, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 5.280 tolarjev;
7. priklopno vozilo avtobusov, ki presega največjo dovoljeno maso 750 kg, 7.390 tolarjev;
8. tovorno vozilo in specialno tovorno vozilo, namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev            Dovoljena skupna masa
                               (Pravilnik o dimenzijah,
                               masah in opremi vozil,
                               Uradni list RS, št. 24/96)*
-----------------------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t           22.700
nad 4 t do vključno 5 t       28.380
nad 5 t do vključno 6 t       34.060
nad 6 t do vključno 7 t       39.730
nad 7 t do vključno 8 t       45.410
nad 8 t do vključno 9 t       51.080
nad 9 t do vključno 10 t      56.760
nad 10 t do vključno 11 t      62.440
nad 11 t do vključno 12 t      68.110
nad 12 t do vključno 13 t      73.790
nad 13 t do vključno 14 t      79.460
nad 14 t do vključno 15 t      85.140
nad 15 t do vključno 16 t      90.820
nad 16 t do vključno 17 t      96.490
nad 17 t do vključno 18 t     102.170       1. točka 6. člena
                            pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t     107.840
nad 19 t do vključno 20 t     113.520
nad 20 t do vključno 21 t     119.200
nad 21 t do vključno 22 t     124.870
nad 22 t do vključno 23 t     130.550
nad 23 t do vključno 24 t     136.220
nad 24 t do vključno 25 t     141.900       2.a točka 6. člena
                            pravilnika
nad 25 t do vključno 26 t     147.580       2.b točka 6. člena
                            pravilnika
nad 26 t do vključno 27 t     153.250
nad 27 t do vključno 28 t     158.930
nad 28 t do vključno 29 t     164.600
nad 29 t do vključno 30 t     170.280
nad 30 t do vključno 31 t     175.960
nad 31 t do vključno 32 t      181.630      3. in 4. točka 6. člena
                            pravilnika
-----------------------------------------------------------------------------------------
*1. točka 6. člena pravilnika: motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t);
2.a točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot dvema osema, razen vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika (dovoljena skupna masa do 25 t);
2.b točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z dvojno osjo, z razmikom osi 1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim vzmetenjem oziroma če je vsaka pogonska os opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev posamezne osi ne preseže 9.50 t (dovoljena skupna masa do 26 t);
3. in 4. točka 6. člena pravilnika: motorna vozila z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m; z dvema krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kot je navedeno za točko 2.b, ter katerih največja dovoljena obremenitev ne presega 5 t na meter razdalje od simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi; motorna vozila z več kot štirimi osmi (dovoljena skupna masa do 32 t).
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se:
– za bivalno specialno tovorno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 2. točki tega člena uredbe;
– za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park) plačuje letno povračilo za uporabo cest po 11. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za tovorno vozilo ali specialno tovorno vozilo, katerega največja dovoljena masa (masa vozila z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso vozila po tem pravilniku.
Prevoz s tovornim vozilom ali specialnim tovornim vozilom, ki presega dimenzijo, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
9. vlečno vozilo s polpriklopnikom glede na največjo dovoljeno maso skupine vozil, določeno na podlagi predpisane najmanjše moči motorja vlečnega vozila (4,41 kW/t skupne mase) za skupino vozil:
---------------------------------------------------------------------------------
Moč motorja       Največja dovoljena	              Tolarjev
vlečnega vozila     masa skupine vozil
---------------------------------------------------------------------------------
do 52,92 kW       do vključno 12 t                68.110
do 57,33 kW       nad 12 t do vključno 13 t            73.790
do 61,74 kW       nad 13 t do vključno 14 t            79.460
do 66,15 kW       nad 14 t do vključno 15 t            85.140
do 70,56 kW       nad 15 t do vključno 16 t            90.820
do 74,97 kW       nad 16 t do vključno 17 t            96.490
do 79,38 kW       nad 17 t do vključno 18 t           102.170
do 83,79 kW       nad 18 t do vključno 19 t           107.840
do 88,20 kW       nad 19 t do vključno 20 t           113.520
do 92,61 kW       nad 20 t do vključno 21 t           119.200
do 97,02 kW       nad 21 t do vključno 22 t           124.870
do 101,43 kW      nad 22 t do vključno 23 t           130.550
do 105,84 kW      nad 23 t do vključno 24 t           136.220
do 110,25 kW      nad 24 t do vključno 25 t           141.900
do 114,66 kW      nad 25 t do vključno 26 t           147.580
do 119,07 kW      nad 26 t do vključno 27 t           153.250
do 123,48 kW      nad 27 t do vključno 28 t           158.930
do 127,89 kW      nad 28 t do vključno 29 t           164.600
do 132,30 kW      nad 29 t do vključno 30 t           170.280
do 136,71 kW      nad 30 t do vključno 31 t           175.960
do 141,12 kW      nad 31 t do vključno 32 t           181.630
do 145,53 kW      nad 32 t do vključno 33 t           187.310
do 149,94 kW      nad 33 t do vključno 34 t           192.980
do 154,35 kW      nad 34 t do vključno 35 t           198.660
do 158,76 kW      nad 35 t do vključno 36 t           204.340
do 163,17 kW      nad 36 t do vključno 37 t           210.010
do 167,58 kW      nad 37 t do vključno 38 t           215.690
do 171,99 kW      nad 38 t do vključno 39 t           221.360
nad 172,00 kW      nad 39 t do vključno 40 t           227.040
---------------------------------------------------------------------------------
- za prevoze v kombiniranem transportu (cesta/železnica) – 6. in 7. točka pravilnika o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96)*
------------------------------------------------------------------------------
do 180,81 kW      nad 40 t do vključno 41 t           232.710
do 185,22 kW      nad 41 t do vključno 42 t           238.390
do 189,83 kW      nad 42 t do vključno 43 t           244.070
nad 189,84 kW      nad 43 t do vključno 44 t           249.740
------------------------------------------------------------------------------
* Triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO zabojnik dolg 40 ft; če je polpriklopnik ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu; skupina vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem transportu (cesta/železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč (dovoljena skupna masa do 44 t).
Za polpriklopnik, ki se registrira samostojno, se letno povračilo za uporabo cest ne plačuje.
Za skupino vozil iz te točke, katerih največja dovoljena masa (masa vlečnega vozila in polpriklopnika z njegovo nosilnostjo) presega dovoljeno skupno maso skupine vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), se plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
10. tovorno priklopno vozilo in specialno tovorno priklopno vozilo, ki je namenjeno prevozu določenih tovorov, glede na največjo dovoljeno maso priklopnika:
------------------------------------------------------------------------------
Največja dovoljena masa    Tolarjev      Dovoljena skupna masa
                          (Pravilnik o dimenzijah,
                          masah in opremi vozil,
                          Uradni list RS, št. 24/96)*
------------------------------------------------------------------------------
do vključno 4 t         13.620
nad 4 t do vključno 5 t     17.030
nad 5 t do vključno 6 t     20.430
nad 6 t do vključno 7 t     23.840
nad 7 t do vključno 8 t     27.240
nad 8 t do vključno 9 t     30.650
nad 9 t do vključno 10 t     34.060
nad 10 t do vključno 11 t    37.460
nad 11 t do vključno 12 t    40.870
nad 12 t do vključno 13 t    44.270
nad 13 t do vključno 14 t    47.680
nad 14 t do vključno 15 t    51.080
nad 15 t do vključno 16 t    54.490
nad 16 t do vključno 17 t    57.900
nad 17 t do vključno 18 t    61.300      1. točka 6. člena
                          pravilnika
nad 18 t do vključno 19 t    64.710
nad 19 t do vključno 20 t    68.110
nad 20 t do vključno 21 t    71.520
nad 21 t do vključno 22 t    74.920
nad 22 t do vključno 23 t    78.330
nad 23 t do vključno 24 t    81.730      2.c točka 6. člena
                          pravilnika
------------------------------------------------------------------------------
* 1. točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z dvema osema (dovoljena skupna masa do 18 t)
2.c točka 6. člena pravilnika: priklopna vozila z več kot dvema osema (dovoljena skupna masa do 24 t)
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo plačuje letno povračilo za uporabo cest po 12. točki tega člena uredbe.
Ne glede na določbo prvega odstavka te točke se za priklopno vozilo, katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno skupno maso teh vozil, določeno s pravilnikom o dimenzijah, masah in osni obremenitvi vozil (Uradni list RS, št. 24/96), plača letno povračilo za uporabo cest glede na dovoljeno skupno maso priklopnega vozila po tem pravilniku.
Prevoz s skupino vozil iz 8. in 10. točke tega člena, ki presega dimenzije, maso ali osne obremenitve, kot so določene v predpisu iz prejšnjega odstavka ali so te označene na javnih cestah s prometno signalizacijo, se lahko opravlja le pod pogoji, določenimi za opravljanje izrednih prevozov;
11. delovno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 4.220 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za tovorno specialno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dviganje vozil (pajk, vozila za prevoz poškodovanih vozil) ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico in zabaviščno vozilo (luna park);
12. delovno priklopno vozilo, ne glede na skupno maso vozila, 1.060 tolarjev.
Po tej točki se letno povračilo plačuje tudi za specialno tovorno priklopno vozilo za prevoz čebel, za prevoz konj, za dvigovanje in prevoz poškodovanih vozil ter za potujočo prodajalno, potujočo knjižnico, zabaviščno priklopno vozilo (luna park) in bivalno priklopno vozilo.“
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 1999.
Št. 425-00/98-6
Ljubljana, dne 1. julija 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost