Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999

Kazalo

2397. Sklep o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti, stran 6268.

Na podlagi drugega odstavka 34. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem denarju med rezidenti
1. Pooblaščena banka lahko prosto odobri kredit v tujem denarju drugi pooblaščeni banki.
Drugim rezidentom lahko pooblaščena banka odobri kredit v tujem denarju za plačilo uvoza blaga ali storitev, za poravnavo drugih obveznosti do nerezidentov ali za poravnavo obveznosti iz naslova kredita v tujem denarju v državi.
2. Slovenska izvozna družba d.d. lahko odobri pooblaščeni banki kredit v tujem denarju skladno s svojo poslovno politiko pod pogojem, da se ta sredstva uporabijo za refinanciranje izvoznega kredita.
3. Ostali rezidenti, razen rezidentov iz prve in druge točke tega sklepa, ne smejo odobriti kredita v tujem denarju v državi.
4. Banka Slovenije določi roke in način poročanja o kreditnih poslih iz prve in druge točke sklepa z navodilom.
5. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o pogojih, pod katerimi lahko pooblaščena banka odobri domači osebi devizni kredit (Uradni list RS, št. 23/91-I, 20/92, 55/92, 2/95, 30/96, 59/96 in 25/98).
6. Ta sklep začne veljati 1. septembra 1999.
Ljubljana, dne 22. junija 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost