Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/1999 z dne 28. 6. 1999

Kazalo

2394. Sklep o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini, stran 6266.

Na podlagi tretjega in petega odstavka 27. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pogojih in načinu nakupa vrednostnih papirjev v tujini
1. Rezident iz tretjega odstavka 27. člena zakona o deviznem poslovanju sme poleg vrednostnih papirjev, ki jih izdajajo države članice OECD in mednarodne finančne institucije in vrednostnih papirjev z bonitetno oceno najmanj AA po oceni vsaj dveh mednarodno priznanih agencij za ocenjevanje tveganja, kupovati tudi druge vrednostne papirje, vendar samo na borzi, članici FIBV (International Federation of Stock Exchanges) in preko člana borze, na kateri je dovoljeno kupovati vrednostne papirje (v nadaljevanju: drugi vrednostni papirji).
2. Rezident iz tretjega odstavka 27. člena zakona o deviznem poslovanju, ki ni borznoposredniška družba (v nadaljevanju: rezident), lahko v tujini ali pri pooblaščenem udeležencu kupuje druge vrednostne papirje samo pod dodatnim pogojem, da pri pooblaščenem udeležencu predhodno deponira pisno izjavo, s katero potrjuje, da ga je pooblaščeni udeleženec seznanil:
– z vsemi tveganji, ki so povezani z nakupom vrednostnih papirjev v tujini, še zlasti pa s tržnimi, kreditnimi in valutnimi tveganji;
– s svojo oceno ustreznosti investicijske odločitve rezidenta, izdelane na podlagi podatkov iz tretjega odstavka 6. člena sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 23/97, 32/97, 42/97 in 2/98);
– s stroški, ki nastajajo pri poslih z vrednostnimi papirji v tujini;
– z izborom tuje borzno posredniške družbe, ki kot izpolnitveni pomočnik za pooblaščenega udeleženca v imenu in za račun rezidenta kupuje ali prodaja vrednostne papirje, ter z morebitno odgovornostjo pooblaščenega udeleženca za nepravilno ravnanje tuje borzno posredniške družbe;
– z načinom poslovanja z vrednostnimi papirji, zlasti z načinom poravnave obveznosti iz poslov nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev, izplačilom donosov iz kupljenih vrednostnih papirjev in načinom razpolaganja rezidenta s kupljenimi vrednostnimi papirji;
– z vrsto in vsebino listin in rokih njihovega izročanja strankam, ko gre za poslovanje z vrednostnimi papirji v tujini (na primer potrdilo o prejemu naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev, obračun sklenjenega posla, potrdilo o lastništvu vrednostnega papirja po izvršenem poslu nakupa);
– s posebnimi določbami v pogodbah o gospodarjenju z vrednostnimi papirji, s katerimi mora stranka izrecno opredeliti dopustnost naložb v posamezne vrste vrednostnih papirjev in njihov največji obseg.
3. Rezident mora pooblaščenemu udeležencu, preko katerega v tujini kupuje vrednostni papir, za nakup tega vrednostnega papirja zagotoviti devizno kritje na posebnem deviznem računu izločenih sredstev stranke.
4. Pooblaščeni udeleženec mora zagotavljati, da se kupljeni vrednostni papirji vodijo ločeno in da je rezidentu omogočeno prosto razpolaganje s temi vrednostnimi papirji.
5. Ta sklep začne veljati 1. septembra 1999.
Ljubljana, dne 22. junija 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost