Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

2217. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke, stran 5427.

Na podlagi četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke
1. člen
V 3. členu uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS, št. 13/99 in 31/99) se besedilo »v prilogah 1 in 3 k tej uredbi, ki sta« nadomesti z besedilom »v prilogah 1, 3 in 4 k tej uredbi, ki so«.
2. člen
V prvem in tretjem odstavku 4. člena se besede »prilog 1 in 3« nadomestijo z besedami »prilog 1, 3 in 4«.
3. člen
Za drugim odstavkom 5. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 4 k tej uredbi, vloži vlagatelj pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj najkasneje 10 dni po začetku veljavnosti te uredbe.«
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besede »prvega in drugega odstavka tega člena« nadomestijo z besedami »prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
4. člen
V 6. členu se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »petega«.
5. člen
V prvi alinei 9. člena se besede »prilog 1 in 3« nadomestijo z besedami »prilog 1, 3 in 4«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 333-03/98-8
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost