Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

2213. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC), stran 5423.

Na podlagi 1. in 2. ter 6. člen zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/98, Uradni list RS, št. 71/93) in 70. člena statuta Občina Brežice je župan Občine Brežice dne 7. 6. 1999 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC)
1. člen
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta Poslovni center Brežice (UN PC) pod številko UN 134/92-III, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško (maj, 1999).
2. člen
Osnutek UN bo za dobo 30 dni, od dneva objave v Uradnem listu RS v času uradnih ur, javno razgrnjen v prostorih Krajevne skupnosti Zakot – Bukošek – Trnje in Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
V času javne razgrnitve bo Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice organiziral javno obravnavo.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na osnutek UN PC lahko zainteresirani podajo v knjigo pripomb oziroma posredujejo po pošti na Občino Brežice, Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
V pripombi je potrebno poleg podatkov o predlagatelju (ime, priimek, naslov) napisati še parcelno številko in katastrsko občino, na katero se nanaša pripomba.
Kopija katastrskega načrta z označenimi parcelami, ki jo izda Republiška geodetska uprava OE Sevnica, izpostava Brežice, je obvezna priloga k vsebini pripombe, ki se nanaša na parcelo.
Pripombe naj se nanašajo na razgrnjeno gradivo.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-67/96
Brežice, dne 7. junija 1999.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost