Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/1999 z dne 11. 6. 1999

Kazalo

2201. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti, stran 5401.

Na podlagi 64. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95 in 8/96) izdaja minister za zdravstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti
1. člen
V pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih delavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/92 in 59/96) se v 8. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Mentor mora ob koncu pripravništva podati pisno poročilo o opravljenem programu pripravništva in mnenje o pripravnikovi usposobljenosti za opravljanje praktičnega preizkusa znanja in strokovnega izpita.«.
2. člen
V 9. členu se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi:
»Poročilo in mnenje mentorja iz drugega odstavka 8. člena sta sestavni del lista o pripravništvu in o praktičnem usposabljanju.«.
3. člen
V drugem odstavku 30. člena se za besedo »obseg« dodajo besede: »pripravništva in«.
4. člen
Za 31. členom se doda nov »31.a člen«, ki se glasi:
»31.a člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 7. člena tega pravilnika lahko opravljajo mentorstvo pripravnikom z visoko strokovno izobrazbo mentorji z višjo strokovno izobrazbo, ki so zadnjih 5 let do izdaje tega pravilnika opravljali mentorstvo na področju, za katerega se pripravnik usposablja. Opravljajo ga lahko še 5 let od uveljavitve tega pravilnika.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-249/99
Ljubljana, dne 2. junija 1999.
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister
za zdravstvo

AAA Zlata odličnost