Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/1999 z dne 1. 6. 1999

Kazalo

2032. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o obrambnem načrtovanju, stran 4875.

Na podlagi šestega odstavka 25. člena in tretjega odstavka 69. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97 in 13/98 – odl. US) ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o obrambnem načrtovanju
1. člen
V uredbi o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 15/96) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Urad predsednika vlade, Urad vlade za informiranje, Slovenska obveščevalno varnostna agencija, Urad za priseljevanje in begunce, Služba vlade za zakonodajo in Center vlade za informatiko (v nadaljnjem besedilu: vladne službe), občine in pokrajine izdelujejo obrambne dokumente.«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Ostale vladne službe v vojnem stanju nadaljujejo z delom v skladu z nastalimi razmerami in odločitvami vlade.«.
2. člen
V drugem odstavku 4. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Za opravljanje teh nalog izdelujejo obrambne dokumente.«.
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije ter javna podjetja, zavodi in druge organizacije, ki jih ustanovi država ali lokalna skupnost in ne izdelujejo obrambnih načrtov oziroma obrambnih dokumentov, v vojnem stanju nadaljujejo z delom v skladu z nastalimi razmerami in odločitvami pristojnih organov.«.
4. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrambni načrt sprejme načelnik upravne enote.«.
5. člen
V 11. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi.
»Obrambni načrt sprejme guverner Banke Slovenije.«
6. člen
V 12. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrambni načrt sprejme vodja priprav civilne obrambe.«.
7. člen
V 13. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obrambne dokumente sprejme župan.«.
8. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Obrambne dokumente iz prejšnjega odstavka in 4. člena sprejme vodja priprav civilne obrambe.«.
9. člen
V 51. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Upravitelj obrambnega načrta vlade je Urad predsednika vlade, načrta psihološke obrambe pa Urad vlade za informiranje.«.
10. člen
Obrambne načrte in obrambne dokumente je treba uskladiti s to uredbo v šestih mesecih po njeni uveljavitvi.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 822-01/99-1
Ljubljana, dne 20. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Marjan Podobnik l. r.

AAA Zlata odličnost