Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1960. Sklep o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto - leto kulture, stran 4561.

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) ter 2. in 3. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) je Vlada Republike Slovenije na 109. seji dne 13. maja 1999 sprejela
S K L E P
o določitvi leta 2000 za Prešernovo leto – leto kulture
I
V Republiki Sloveniji se leto 2000 določi za Prešernovo leto – leto kulture.
II
Vlada Republike Slovenije imenuje Odbor za pripravo in izvedbo Prešernovega leta – leta kulture ter določi koordinatorja, ki predseduje odboru. Naloga odbora bo priprava in sprejem programa nalog in aktivnosti v zvezi z izvedbo Prešernovega leta – leta kulture.
III
Odbor iz II. točke tega sklepa sestavljajo predstavniki pristojnih ministrstev, organov in institucij civilne družbe, zadolženih za delo na tem področju in sicer:
– Ministrstvo za kulturo
– Ministrstvo za šolstvo in šport
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo
– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu
– Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje
– Slovenska akademija znanosti in umetnosti
– Radiotelevizija Slovenija
– Univerza v Ljubljani
– Univerza v Mariboru
– Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana
– Filozofska fakulteta in Raziskovalni inštitut pri Filozofski fakulteti v Ljubljani
– Kulturniška zbornica Slovenije
– Društvo slovenskih pisateljev
– Društvo književnih prevajalcev
– Občina Žirovnica
– Občina Ribnica
– Mestna občina Ljubljana
– Mestna občina Kranj
– Mestna občina Novo mesto.
IV
Koordinacijo nalog odbora se poveri ministru, pristojnemu za kulturo.
Na podlagi sprejetega programa nalog in aktivnosti iz II. točke tega sklepa lahko minister, pristojen za kulturo, dopolni sestavo odbora iz III. točke tega sklepa, vendar največ za tretjino s tem sklepom določene sestave.
V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 650-02/99-1
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost