Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1959. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe, stran 4560.

Na podlagi 11. člena uredbe o načinu izvajanja vodnogospodarske javne službe v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/96) je Vlada Republike Slovenije na 109. seji dne 13. maja 1999 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe
1. člen
V odloku o cenah za obračunavanje del in nalog vodnogospodarske javne službe (Uradni list RS, št. 57/97) se v 2. členu v četrti alinei številka ‘7’ nadomesti s številko ‘6’.
2. člen
V 4. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Cene strojnih storitev na uro in prevoznih storitev se izračunavajo na podlagi kalkulacijskih elementov za oblikovanje cen za strojne oziroma prevozne storitve v gradbeništvu, ki jih določa Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala ter na podlagi neposrednih primerjav in prilagoditev s cenami, ki temeljijo na tržnih podatkih.
Izhodiščne vrednosti cen strojnih in prevoznih storitev sprejme Vlada Republike Slovenije do 31. decembra tekočega leta za naslednje koledarsko leto.
4. člen
6. člen se črta.
5. člen
V šesti vrstici 7. člena se rimska številka ‘V’ nadomesti z rimsko številko ‘IV’.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
‘Razlike v ceni za strojne storitve in prevoze se obračunavajo z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga objavlja Statistični urad Republike Slovenije.’
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
‘Obračun razlike (za material, strojne storitve, prevoze, plače) se izvrši vsakokrat v skupni vrednosti indeksa, ko ta preseže pet odstotkov.’
7. člen
V drugi vrstici 10. člena se številka ‘8’ nadomesti s številko ‘7’, številka ‘9’ pa se nadomesti s številko ‘8’.
8. člen
Dosedanji 7., 8., 9. in 10. člen se preštevilčijo tako, da postanejo 6., 7., 8. in 9. člen.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 380-06/97-2
Ljubljana, dne 13. maja 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost