Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1956. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka, stran 4557.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 15. in 109. člena statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95) je Občinski svet občine Žiri na 32. seji dne 30. 10. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofja Loka
1
Za dobo enega meseca se javno razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škofja Loka, ki jih je izdelal Domplan, d.d., Kranj, Bleiweisova ul. 14, pod št. projekta UD 326-68/98, v septembru 1998.
2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Žiri, Trg svobode 2, Žiri.
3
V času javne razgrnitve bo Občina Žiri organizirala javno obravnavo o osnutku in o tem obvestila občane in zainteresirane organizacije na običajen način.
4
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ali pa jih pismeno posredujejo Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 326-68/98
Žiri, dne 6. maja 1999.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost