Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1949. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče, stran 4549.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 4. seji dne 29. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87, 21/88, 2/89, 17/90 in Uradni list SRS, št. 57/92, 11/95 in 61/97).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na območje kmetijskih zemljišč v k.o. Turnišče, k.o. Nedelica, in k.o. Gomilica v spremembi namenske rabe zaradi gradnje stanovanjskih hiš in čistilne naprave.
3. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana bivše Občine Lendava za območje Občine Turnišče, in sicer:
a) karte v merilu 1:25.000,
1. osnovna raba prostora,
2. kmetijstvo, gozdarstvo;
b) karta v merilu 1:5.000, z oznako Turnišče 36 in Turnišče 45 zaradi spremembe namenske rabe kmetijskih zemljišč v zazidljiva zemljišča.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Turnišče pričnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 04-10/99
Turnišče, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost