Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1944. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica, stran 4545.

Na podlagi VI. poglavja zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, Uradni list RS, št. 33/98 in 24/92 – odl. US), v skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in pete alinee 17. ter 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št, 58/95, 4/96, 41/97, 47/97 in 18/98, v nadaljevanju: odlok) se v 6. členu za besedama »lokacijsko dovoljenje« doda še »ali enotno gradbeno dovoljenje«.
2. člen
V 10. členu odloka se nadomestijo besede »indeksom rasti cen na drobno« z »indeksom cen življenjskih potrebščin«, skladno z zakonom o nadomestitvi indeksa drobnoprodajnih cen z indeksom cen življenjskih potrebščin (Uradni list RS, št. 1/99).
3. člen
V odloku se v 13. členu besedilo »sporočijo oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica Krajevne skupnosti Boštanj, Loka, Blanca, Krmelj, Sevnica in Tržišče, in sicer do 31. decembra za naslednje leto« nadomesti s »pridobi oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica«.
Doda se nov dostavek, ki glasi:
»Kolikor zavezanec ne sporoči podatkov za odmero nadomestila, jih lahko oddelek za okolje in prostor Občine Sevnica pridobi sam na podlagi uradnih evidenc.«
4. člen
V 14. členu odloka se na koncu prvega odstavka doda besedilo »ter priložiti pisna dokazila«.
5. člen
V 16. členu odloka se besedilo »krajevni skupnosti, na območju katere se stavba nahaja« nadomesti z novim »oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica«.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46200–0014/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost