Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1942. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1998, stran 4544.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98) in 84. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95, 50/98 in 65/98) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 28. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 1998.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 1998 izkazuje:
------------------------------------------------------------------
         Bilanca prihodkov in      Račun financiranja
               odhodkov
                v SIT            v SIT
------------------------------------------------------------------
Prihodki        1.221,803.092          50,000.000
Odhodki         1.251,900.440          11,469.023
Presežek          38,530.977
Primanjkljaj        30,097.348
------------------------------------------------------------------
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 8,433.629 SIT se prenese v proračun Občine Sevnica za leto 1999 in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti v letu 1998.
3. člen
Ostanek sredstev stalne proračunske rezerve v znesku 1,800.926,30 SIT se prenese v leto 1999.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Sevnica za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40100-0001/99
Sevnica, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

AAA Zlata odličnost