Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1941. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev Kremenca I, Postojna, stran 4544.

Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 74/98), 36. in 99. člena statuta Občine postojna (Uradni list RS, št. 1/96 in 68/97), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 26/90, 18/93, 71/93 in 44/97) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev Kremenca I, Postojna
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje Kremenca I, Postojna, ki ga je izdelala Area - Line, d.o.o., Cerknica, pod št. 99/IV-74, v aprilu 1999.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v I. nadstropju Občine postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na sedežu Krajevne skupnosti Postojna, 30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo prizadeti krajevni skupnosti ali Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Postojna, dne 14. maja 1999.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost