Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1937. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, stran 4539.

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96 in 58/98), 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ter prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97 in 40/98), ki se nanašajo na: spremembo načina urejanja prostora.
2. člen
V 43. členu odloka se v točki 5.20 Posebna merila in pogoji za urejanje ureditvenih območij spremenijo pogoji in glasijo:
(1) II/A4 – Kandijska cesta
1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje, primarne dejavnosti (v smislu možnosti vzdrževanja obstoječe kmetijske namembnosti)
2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE, do preureditve celotnega UO (velja za obstoječo namembnost) dopustna ruralna gradbena enota – domačija (oblikuje se lahko le okoli notranjega dvorišča; vse stavbe GE so lahko visoke največ P+1)
3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1; tip ruralne domačije z notranjim dvoriščem (velja za obstoječo namembnost)
4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.
(2) II/N1 – Vznožje Recljevega hriba
1 - NAMEN UO: terciarne dejavnosti, bivanje
2 - PREDPISAN TIP GE: mestna GE,
3 - PREDPISAN TIP GLAVNE STAVBE: poslovno stanovanjska ali poslovna mestna stavba II, visoka največ P+1;
4 - POMOŽNE STAVBE so lahko visoke največ P+1.
5 - OMEJITVE POSEGOV: v 10 m pasu od roba Kandijske ceste prepovedani novi posegi, razen nujnih vzdrževalnih del do rekonstrukcije Kandijske ceste
3. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-01-16/98-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost