Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1936. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje, stran 4538.

Na podlagi 3. in. 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 1., 40., 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 1. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96) in statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin) je Občinski svet občine Mozirje na 6. redni seji dne 26. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mozirje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 4/97 in Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, Mozirje.
Sedež zavoda: Šolska ulica 23, Mozirje.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Mozirje.
V sestavo OŠ Mozirje sodijo še:
Podružnična šola Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55.
Podružnična šola Šmihel, Šmihel 28.
Podružnična šola Lepa Njiva, Lepa Njiva 87.
Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom, Šolska ulica 23, Mozirje.
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. Za matično šolo:
naslednja naselja: Mozirje, Dobrovlje pri Mozirju, Dol Suha del (PO 48), Ljubija, Loke pri Mozirju, Radegunda del (PO 37), Brezje del (PO 12, 13, 14, 15).
2. Za podružnično šolo Lepa Njiva:
naslednja naselja: Lepa Njiva.
3. Za podružnično šolo Rečica ob Savinji:
naslednja naselja: Rečica ob Savinji, Dol Suha del (PO 36), Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Sp. Pobrežje, Sp. Rečica, Trnovec, Šentjanž, Varpolje, Zg. Pobrežje.
4. Za podružnico Šmihel na Mozirjem:
naslednja naselja: Šmihel nad Mozirjem, Radegunda del (PO 38,49), Brezje del (PO 16).
5. Oddelek s prilagojenim programom in učnim načrtom:
opravlja dejavnost izobraževanja otrok s posebnimi potrebami na območju šolskega okoliša, ki zajema teritorij občin Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje in Solčava.
Zavod po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi podružnični šoli ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
2. člen
Na koncu 10. člena odloka se doda naslednje besedilo: “in drugih šolskih okolišev”.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 012-1/99-13
Mozirje, dne 26. aprila 1999.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost