Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1929. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Mežica, stran 4533.

Na podlagi 29. člena o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97 in 10/98), 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št. 7/95) je Občinski svet občine Mežica na 44. seji dne 3. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Mežica
1
S tem sklepom se določijo naslednji športni objekti občinskega pomena v Občini Mežica, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
– letno kopališče Mežica (parc. št. 744/1, 746, 747 in 748 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica),
– letno telovadišče Mežica (parc. št. 764 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica),
– nogometno igrišče Mežica (parc. št. 928/2, 943/1 in 945 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica),
– stavbišča in funkcionalna zemljišča letnega kopališča, letnega telovadišča in nogometnega igrišča (parc. št. 746, 764 in 936 k.o. Mežica, vl. št. 392 k.o. Mežica).
2
Nepremičnine se bodo kot lastnina Občine Mežica knjižile v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Slovenj Gradec na predlog Občine Mežica, v roku navedenem v 64. členu zakona o športu.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02-44/98
Mežica, dne 3. decembra 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost