Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1927. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk, stran 4527.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št 27/95, 47/96 in 65/98) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 30. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Majšperk
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste so: ceste med naselji v Občini Majšperk in ceste med naselji v sosednjih občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Majšperk in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
6. člen
H kategorizaciji občinskih cest določenih s tem odlokom je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste 347-05-144/98-03/Brank od 21. 7. 1998 in 11. 3. 1999.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarjenju z javnimi potmi v Občini Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 21/85).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-01-0003/98
Majšperk, dne 9. decembra 1998.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost