Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1926. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1998, stran 4527.

Na podlagi 13. in 34.a člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odločba US in 56/98) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95, 47/96 in 65/98), sta Občinski svet občine Majšperk na seji dne 23. 3. 1999 in Občinski svet občine Žetale na seji dne 16. 4. 1999 sprejela
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Majšperk za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Majšperk za leto 1998.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1998 so naslednji:
1. Proračun
– skupaj prihodki               547,753.235,19 SIT
– skupaj odhodki               493,889.730,61 SIT
– presežek prihodkov              53,863.504,58 SIT
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 53,863.504,58 SIT se po zaključnem računu za leto 1998 razporedi za prenos v naslednje leto.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-0003/98
Majšperk, dne 29. aprila 1999.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost