Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1923. Odlok o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Retjah za kulturni spomenik, stran 4517.

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/96 in Uradni list RS, št. 8/90 ter 26/92) in 18. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 26. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o razglasitvi podružnične cerkve sv. Florjana v Retjah za kulturni spomenik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in estetske vrednosti ter zagovoti nadaljnji obstoj, se podružnična cerkev sv. Florjana (EŠD 2011 v Retjah zaradi kvalitet baročne arhitekture in cerkvene opreme razglasi za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostnega spomenika. Istočasno se razglasi tudi njeno varovalno območje z značilno kulturno krajino.
II. OBSEG SPOMENIKA IN LASTNOSTI, KI UTEMELJUJEJO RAZGLASITEV
2. člen
Podružnična cerkev sv. Florjana stoji na manjši vzpetini na zgornjem delu Retijške uvale, severno od vasi Retje ob stari prometni komunikaciji proti Blokam na parcelni številki stp 229 k. o. Retje zemljiškoknjižni vložek št. 2.
3. člen
Poznobaročna cerkvena stavba je osmerokotnega tlorisa in v vzdolžni osi rahlo zapotegnjena. Stavbo pokriva piramidna streha, ki jo zaključuje stolpič s štirimi svetlobnimi linami. Ob jugovzhodni steni je prizidana kasnejša pravokotna zakristija. V cerkveno notranjost vodi preprost portal z letnico 1768.
Opremo cerkvene notranjosti predstavljajo trije poznobaročni oltarji z oltarnimi slikami, ki so delo Antona Postla iz druge polovice 18. stoletja. Glavni oltar je posvečen sv. Florjanu z oltarno sliko (150 x 97 cm) cerkvenega patrona, v atiki je slika Matere dobrega sveta (37 x 30 cm). Na južni strani je oltar sv. Elije (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Roka (premer 43 cm) v atiki, severni oltar pa je posvečen sv. Uršuli (118 x 79 cm) z upodobitvijo sv. Luke (premer 43 cm) v atiki. K cerkveni opremi sodi še preprosta poznobaročna prižnica, nad glavnim vhodom pa je lesen kor. Podružnična cerkev kot celota centralne arhitekture in opreme predstavlja odličen primer poljudnega baročnega oblikovanja.
4. člen
Poznobaročna centralna stavba sv. Florjana poleg arhitekturnih, slikarskih in kiparskih značilnosti predstavlja tudi prostorsko dominanto, ki zaključuje dolino severno od vasi Retje ter izjemno dopolnjuje kulturno krajino širšega prostora.
5. člen
Imetnik kulturnega spomenika podružnične cerkve sv. Florjana na parcelni številki stp 229 k. o. Retje, zemljiškoknjižni vložek št. 2, je Rimskokatoliško župnijstvo Loški Potok.
6. člen
Kulturni spomenik ima varovalno območje, ki obsega naslednje parcelne številke in njihove lastnike po stanju v zemljiški knjigi:
13 del           Gregorič Ljudmila
14 del           Gregorič Ljudmila
15 del          Gregorič Slavko 1/2
17 del              Vesel Janez
                 Vesel Anica
21/1 del             Car Alojzij
21/2 del             Car Alojzij
22/1              Anzeljc Ivan
               Anzeljc Marjeta
22/2              Anzeljc Ivan
               Anzeljc Marjeta
24                Vesel Janez
25             Anzeljc Janez 1/2
             Anzeljc Marjeta 1/2
26 del          Debeljak Marija 1/3
             Mohar Stanislav 2/3
27             Anzeljc Janez 1/2
             Anzeljc Marjeta 1/2
29/1           Gregorič Irena 1/4
             Sterle Bernarda 1/2
             Pirnat Martina 1/4
29/2               Krže Marija
31/1              Car Danijela
31/2              Car Danijela
33 del             Car Danijela
36 del            Debeljak Karol
               Debeljak Janez
37 del             Košmrlj Janez
38 del           Lavrič Pavla 1/2
              Lavrič Janez 1/2
40 del             Bartol Janko
41 del           Gregorič Ljudmila
206/1             Košmrlj Metod
206/2             Košmrlj Metod
206/3           Ruparčič Antonija
806/2              Mohar Jožef
                 Mohar Franc
816               Car Danijela
833               Mohar Bojan
834               Bartol Janko
836               Vesel Janez
837               Bartol Janko
841               Mohar Anton
842               Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
843               Košmerl Ivan
844               Mohar Slavko
               Debeljak Marija
845               Mohar Slavko
               Debeljak Marija
847               Knavs Janez
848               Vesel Janez
849               Bartol Janko
850               Bartol Janko
851               Vesel Janez
852               Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
853               Košmerl Ivan
854               Car Danijela
855               Kordiš Ivan
859                Turk Franc
861 del             Kordiš Ivan
862 del          Košmerlj Milko 1/2
             Košmerlj Zdenka 1/2
864            Košmerlj Milko 1/2
             Košmerlj Zdenka 1/2
867               Kordiš Ivan
868               Kordiš Ivan
869               Kordiš Ivan
870                Turk Franc
873              Buček Antonija
                Vesel Štefka
880               Slavec Alojz
                Slavec Marija
                Slavec Cirila
881                Gorše Vida
882                Gorše Vida
883              Kordiš Cirila
994               Knavs Marija
885               Lavrič Miran
886              Debeljak Franc
887               Golob Blanka
999              Ruparčič Karol
889             Ruparčič Marija
890                Car Marija
                 Car Slavko
                  Lah Milka
896                Car Marija
                 Car Slavko
                  Lah Milka
900              Košmrlj Marija
1252/8              Ivan Lavrič
1252/10            Debeljak Karol
               Debeljak Janez
1252/11            Košmrlj Pavla
1252/12         Košmerl Antonija 1/2
             Košmerl Marija 1/8
            Lavrič Frančiška 1/8
              Košmerl Anton 1/8
            Cimprič Antonija 1/8
1252/13             Krže Marija
1252/14            Košmerlj Ivan
1353              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
1354              Car Danijela
1356              Ivančič Anton
1357              Debeljak Jože
1358         Ruparčič Stanislava 1/3
              Ruparčič Rado 1/3
             Ruparčič Alojz 1/3
1359         Ruparčič Stanislava 1/3
              Ruparčič Rado 1/3
             Ruparčič Alojz 1/3
1360               Košir Janez
                 Košir Ivana
1361         Ruparčič Stanislava 1/3
              Ruparčič Rado 1/3
             Rupračič Alojz 1/3
1362              Ivančič Anton
1364              Ivančič Anton
1365               Kordiš Ivan
1365/2           družbena lastnina
1365/3              Lavrič Ivan
1368                Turk Ivan
1372             Kordiš Miroslav
1373         Ruparčič Stanislava 1/3
              Ruparčič Rado 1/3
             Rupračič Alojz 1/3
1374            Gorše Vida 12/14
             Lavrič Tatjana 1/14
              Lavrič Olga 1/14
1375              Car Danijela
1376              Košmerl Ivan
1377             Debeljak Karol
               Debeljak Janez
1378             Debeljak Karol
               Debeljak Janez
1381            Gregorič Alojzij
1382               Vesel Janez
1383             Debeljak Alojz
1384             Debeljak Alojz
1388            Košmerl Antonija
1393              Knavs Marija
1394              Knavs Marija
1396             Debeljak Alojz
1397             Debeljak Alojz
1398               Vesel Janez
1399            Gregorič Alojzij
1400            Gregorič Alojzij
1401             Gregorič lojzij
1406             Kordiš Miroslav
1407              Bartol Janez
1408               Kordiš Ivan
1409               Gorše Vida
1410              Vesel Marija
1412              Košmerl Ivan
1413               Mohar Franc
                 Mohar Jožef
1422             Debeljak Albin
1423              Knavs Marija
1424             Debeljak Alojz
1425               Gorše Vida
1426              Bartol Janko
1427              Car Danijela
1428              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
1429               Gorše Vida
1430               Gorše Vida
1431              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
1432              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
1433              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
1434              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
1435           Mihovec Marija 2/3
              Mohar Marija 1/3
1438             Kordiš Miroslav
1439              Benčina Franc
1440              Knavs Marija
1441              Košmerl Ivan
1445             Kordiš Miroslav
1447             Košmerlj Pavla
1448                Car Janez
1449               Turk Franc
2971               Mohar Alojz
2972               Mohar Alojz
2975               Bartol Vida
                Bartol Pavel
2976                Car Jože
2977               Bartol Vida
                Bartol Pavel
2978                Car Jože
2980               Mohar Alojz
2981               Mohar Alojz
3007               Turk Franc
3008                Car Janez
3009             Košir Terezija
3010               Mohar Jožef
                 Mohar Franc
3011              Knavs Marija
3013             Ruparčič Marija
3014           Mihovec Marija 2/3
              Mohar Marija 1/3
3015            Mohar Ludvik ml.
3016              Anzeljc Ivan
               Anzeljc Marjeta
3018               Gorše Vida
3028               Kordiš Ivan
3021              Bartol Janko
3022               Gorše Vida
3023             Debeljak Alojz
3024              Knavs Marija
3025             Debeljak Albin
3026              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3027              Car Danijela
3028               Kordiš Ivan
3029             Košir Frančiška
3030               Košir Janez
                 Košir Ivana
3031              Bartol Janez
3032              Bartol Janez
3033             Košmerlj Mirko
3034             Košmerlj Mirko
3037               Samsa Ivan
3039               Turk Franc
3040               Turk Franc
3041            Gregorič Ljudmila
                Gregorič Jože
3042              Benčina Franc
3043              Košmerl Ivan
3047             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
               Lah Milka 1/3
3051              Debeljak Ivan
               Debeljak Alojz
3053               Palčič Ema
3054              Lavrič Franc
3055               Turk Marija
3056              Knavs Marija
3060              Lavrič Alojz
3061/1             Kordiš Angela
3061/2             Kordiš Angela
3062/1              Vesel Janez
3062/2              Vesel Janez
3063/1            Kordiš Antonija
3063/2            Kordiš Antonija
3064             Debeljak Janez
3066               Mohar Franc
                 Mohar Jožef
3067              Košmerl Ivan
3068              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3069               Vesel Janez
3070             Kordiš Antonija
3076              Košmrlj Pavla
3080               Krže Albina
3081              Košmerl Ivan
3084               Mohar Jožef
                 Mohar Franc
3087               Kordiš Ivan
3091              Kordiš Jožef
3092               Lavrič Ivan
3093             Markovčič Franc
3094             Markovčič Franc
3097             Ruparčič Karol
3098               Kordiš Ivan
3099              Knavs Marija
3100              Košmrlj Albin
3101              Lavrič Franc
3105              Lavrič Franc
3106             Palčič Ema 1/5
               Palčič Vera 1/5
              Palčič Alojz 1/5
              Palčič Ivanka 1/5
              Palčič Danica 1/5
3107               Palčič Ema
3108              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3114             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3116              Košmrlj Albin
3118             Košir Frančiška
3123              Bartol Janez
3126               Košir Janez
                 Košir Ivana
3128             Markovčič Franc
3130                Car Janez
3136              Lavrič Alojz
3139              Car Danijela
3141               Mohar Jože
3142              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3143               Gorše Vida
3144              Košmerl Ivan
3145               Modec Pavla
                 Bar Bogumil
3146                Car Janez
3147               Krže Marija
3149               Mohar Jožef
                 Mohar Franc
3150              Košmerl Ivan
3152               Mohar Alojz
3153             Košir Frančiška
3154              Ivančič Anton
3155              Knavs Albina
3156               Modec Pavla
                 Car Bogumil
3157               Modec Pavla
                 Car Bogumil
3158               Modec Pavla
                 Car Bogumil
3159               Krže Marija
3160               Krže Marija
3165              Košmerl Ivan
3169             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3213               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3214               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3215               Mohar Alojz
3216              Košmerl Ivan
3217              Lavrič Alojz
3218               Knavs Ivan
                Knavs Albina
3219              Bartol Janez
3220               Kordiš Ivan
3225             Košir Frančiška
3226             Ruparčič Karol
3233             Kordiš Miroslav
3239              Car Danijela
3241             Ruparčič Marija
3242              Košmerl Ivan
3243             Debeljak Karol
               Debeljak Janez
3244               Krže Albina
3246             Markovčič Franc
3254              Košmerl Ivan
3255               Car Slavko
3256             Ruparčič Drago
3257               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3258              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
3259              Šega Ljudmila
                Godeša Ivanka
                 Turk Zdenka
                 Turk Anton
3260              Šega Ljudmila
                Godeša Ivanka
                 Turk Zdenka
                 Turk Anton
3261              Košmrlj Albin
3262              Košmrlj Albin
3263              Golob Blanka
3264              Car Ljudmila
3265               Kordiš Ivan
3267               Modec Pavla
                 Car Bogumil
3268               Mohar Bojan
3269             Kordiš Antonija
3270              Car Danijela
3271                Car Janez
3272             Debeljak Alojz
3273                Košir Ida
3274               Krže Albina
3275             Debeljak Karol
               Debeljak Janez
3276              Car Danijela
3277              Košmerl Ivan
3278                Car Janez
3279             Medvešek Helena
3280             Ruparčič Marija
3281             Lavrič Amalija
3282              Anzeljc Janez
               Anzeljc Marjeta
3282             Debeljak Karol
               Debeljak Janez
3284              Car Danijela
3285               Vesel Janez
3286               Turk Franc
3287               Žvab Ivana
3288              Benčina Franc
3289               Mohar Bojan
3291               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3292             Kordiš Miroslav
3293             Kordiš Miroslav
3294              Lavrič Ivana
3295              Kordiš Jožef
                Kordiš Pavla
3297             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3298              Knavs Marija
3299               Krže Albina
3300             Kordiš Miroslav
3301             Kordiš Miroslav
3302               Šega Janez
3304            Gregorič Ljudmila
3305              Košmerl Pavla
3306               Mohar Jožef
3307              Oražem Alojz
3308              Lavrič Ivana
3309             Košir Frančiška
3310             Košir Frančiška
3311               Krže Albina
3312             Debeljak Alojz
3313               Kordiš Ivan
3314              Bartol Marija
3315              Bartol Janez
3316               Knavs Ivan
                Knavs Albina
3317/1             Ivančič Anton
3317/2             Bartol Ivana
                 Mohar Anton
3318              Košmerl Ivan
3319              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3320              Mohar Alojzij
3321               Car Marija
3322              Bartol Ivana
                 Mohar Anton
3323                Turk Ivan
3324               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3325             Košmrlj Marija
3326            Gregorič Ljudmila
                Gregorič Jože
3327            Gregorič Ljudmila
                Gregorič Jože
3328             Košir Frančiška
3329              Lavrič Ivana
3336            Košmrlj Pavla 6/8
             Dezordo Danila 1/8
3337/1              Bartol Ivan
3337/2              Bartol Ivan
3338/1          Debeljak Karol 1/2
             Debeljak Janez 1/2
3338/2             Car Danijela
3338/3             Car Danijela
3338/4          Debeljak Karol 1/2
             Debeljak Janez 1/2
3339               Novak Vida
3340              Knavs Marija
3341              Knavs Marija
3342              Knavs Marija
3344            Košmrlj Pavla 6/8
             Dezordo Danila 1/8
3345              Košmrlj Metod
3346            Gorše Vida 12/14
              Lavrič Olga 1/14
             Lavrič Elijana 1/14
3347             Debeljak Alojz
3348             Muhič Antonija
3349          Gregorič Ljudmila 1/2
              Gregorič Jože 1/2
3350            Gregorič Ljudmila
3351              Ivančič Anton
3352              Knavs Marija
3353            Gregorič Ljudmila
3354             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3355             Ruparčič Marija
3356             Ruparčič Karol
3357             Debeljak Franc
3358             Košir Frančiška
3359              Bartol Janez
3360          Debeljak Marija 6/18
            Mohar Stanislav 12/18
3361             Cimprič Angela
3362              Levstek Ivica
3363                Car Janez
3364              Košmerl Ivan
3366             Markovčič Alojz
3367           Ruparčič Frančiška
3368               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3372             Mohar Jožef 1/2
               Mohar Franc 1/2
3337             Mohar Jožef 1/2
               Mohar Franc 1/2
3374              Gregorič Ivan
3375         Ruparčič Stanislava 1/3
              Ruparčič Rado 1/3
             Ruparčič Alojz 1/3
3376               Mohar Alojz
3377              Oražem Alojz
3378               Mohar Jožef
3379             Ruparčič Ivana
3380              Mohar Ludvik
3381              Ivančič Anton
3382               Šega Janez
3386               Šega janez
3387              Košmerlj Ivan
3388             Košir Frančiška
3391          Gregorič Ljudmila 1/2
              Gregorič Jože 1/2
3392/1            Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3392/2            Ruparčič Marija
3394             Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3395               Knavs Pavel
                Knavs Vincenc
               Samsa Ljudmila
                 Knavs Ivan
3396             Knavs Ivan 3/6
              Knavs Albina 3/6
3397               Kordiš Ivan
3398/1               Car Anton
                  Car Ivana
3398/2          Debeljak Marija 1/3
             Mohar Stanislav 2/3
3399               Košir Franc
3400              Košmrlj Pavla
               Dezordo Danila
                 Knavs Milka
3401                Car Ivana
3402                Car Ivana
3403                Car Ivana
3406              Car Danijela
3407                Car Anton
3408                Car Janez
3425               Lavrič Ivan
3436/1            Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3436/2            Car Marija 1/3
               Car Slavko 1/3
                Lah Milka 1/3
3437/1              Knavs Pavel
3437/2              Knavs Pavel
3438/1           Vidrih Bernardka
3438/2           Vidrih Bernardka
3440           Debeljak Karol 1/2
             Debeljak Janez 1/2
3444           Debeljak Karol 1/2
             Debeljak Janez 1/2
3447              Lavrič Pavla
                Lavrič Janez
3779/30 del          Občina Ribnica
3780-1              javno dobro
3792-1              javno dobro
3841            dl. splošna raba
7. člen
S tem odlokom poleg cerkvenega objekta in njegove opreme, varujemo tudi značilno postavitev cerkve v prostoru, položaje vhodov in dostopov do cerkve, potek makadamske ceste v neokrnjeni obliki in izvedbi, obstoječo morfologijo kmetijskega dela doline in pobočij, prevladujočo vzdolžno parcelacijo, potekajočo prečno na pobočje, travniško – njivsko rabo, gozdni rob, poudarjene robove parcelnih meja ter vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in cerkvijo sv. Lenarta Na Taboru.
8. člen
Lega in obseg spomenika z varovalnim območjem sta označeni na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1 : 5000 in je sestavni del tega odloka. Enega od obeh izvodov izvirnika hrani Občina Loški Potok, drugega pa Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
III. VARSTVENI REŽIM
9. člen
Za kulturni spomenik iz 2. in 3. člena tega odloka veljajo naslednji varstveni režimi:
– poznobaročno stavbo se ohranja v celoti v svoji izvirni podobi skupaj z uporabo izvirnih materialov,
– prepovedani so vsi posegi, ki bi kakorkoli ogrozili spomeniško pričevalnost stavbne dediščine,
– vzdrževanje in obnova cerkve sta podrejena spomeniški prezentaciji in sakralni funkciji kulturnega spomenika,
– kolikor je pri obnovitvenih delih potrebno posegati v zemeljske plasti, je potreben arheološki nadzor v objektu in v njegovi neposredni okolici,
– cerkveno opremo je treba ohranjati v njeni izvirni podobi in so zato dovoljeni samo strokovno opredeljeni restavratorski posegi,
– za kakršnekoli posege v stavbno strukturo, opremo kulturnega spomenika ali v neposredno okolico cerkve je potrebno pridobiti pogoje poseganja, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Za varovalno območje iz 6. člena veljajo naslednji režimi:
– ohranjati je potrebno značilno kulturno krajino varovalnega območja, t. j. vzdolžno parcelacijo, prečno na relief,
– v varovalnem območju sta zaželjeni kmetijska raba prostora in sonaravno gospodarjenje z gozdom,
– gozdna zarast, ki napreduje navzdol, se s prebiralno sečnjo zadržuje do največ ene polovice poraslosti pobočij,
– dovoljeno je čiščenje zarasti, posebno tiste, ki ne raste ob parcelnih mejah,
– v varovalnem območju ni dovoljeno zasajati novih gozdnih površin,
– v varovalnem območju ni dovoljeno postavljati začasnih ali pomožnih objektov,
– v varovalnem območju ni dovoljeno graditi, delati izkope ali posegati v relief,
– pri posegih v varovalnem območju je potrebno pridobiti pogoje, soglasje in nadzor pristojne službe za varstvo naravne in kulturne dediščine.
IV. RAZVOJNE USMERITVE IN UPRAVLJANJE
11. člen
Kulturni spomenik podružnična cerkev sv. Florjana in njegova neposredna okolica se ohranjata v svoji prvobitni podobi za osnovno sakralno funkcijo in spomeniško pričevalnost zgodovinskih, kulturnih in estetskih vrednosti. Varovalno območje se ohranja v kmetijsko-gozdarski rabi. Zagotavljati je potrebno vidni stik med cerkvijo sv. Florjana in cerkvijo sv. Lenarta na Taboru.
12. člen
Lastnikom nepremičnin v varovalnem območju spomenika po tem odloku se omogoči pridobitev ali podporo takih kmetijskih in gozdarskih programov, ki pomenijo ohranjanje lastnosti kulturne krajine v varovalnem območju. Občina Loški Potok vzpostavi evidenco lastnikov nepremičnin, jim pomaga pri zagotavljanju sredstev, katerih poraba ni v nasprotju z ohranjanjem kulturne krajine v varovalnem območju.
V. NADZOR
13. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika in njegovega varovalnega območja opravlja pristojna služba za varstvo kulturne dediščine.
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem določb tega odloka so odgovorne pristojne inšpekcijske službe.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
15. člen
Nespoštovanje določb tega odloka se kaznuje v skladu z zakonom o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81).
VII. PREHODNE DOLOČBE
16. člen
Občina Loški Potok po uveljavitvi odloka na Sodišču v Kočevju poda predlog za vpis zaznambe spomenika in njegovega varovalnega območja v zemljiško knjigo. Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško knjigo vsem lastnikom na podlagi 5. in 6. člena tega odloka.
17. člen
Občina Loški Potok po uveljavitvi tega odloka, najkasneje pa v šestih mesecih izda vsem lastnikom ugotovitvene odločbe, iz katerih je razvidna spomeniška lastnost njihove nepremičnine iz 5. in 6. člena tega odloka ter varstveni režim.
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660/98-1
Loški Potok, dne 27. februarja 1999.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost