Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1917. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1998, stran 4507.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/98, 56/98) in 23. člena statuta Občine Laško je Občinski svet občine Laško na seji dne 7. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Laško za leto 1998
1. člen
Občinski svet občine Laško sprejema zaključni račun proračuna Občine Laško za leto 1998.
2. člen
Doseženi prihodki in njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 1998 so naslednji:
I. Proračun:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki             997,782.801,17 SIT
2. Razporeditev prihodkov      894,040.973,41 SIT
  Presežek             103,741.827,76 SIT
B) Račun financiranja
1. Prihodki                  0,00 SIT
2. Odhodki              79,983.503,95 SIT
  Primanjkljaj           79,983.503,95 SIT
C) Skupaj
  Presežek prihodkov        23,758.323,81 SIT
I. Rezervni sklad
1. Prihodki             10,211.538,85 SIT
2. Razporeditev prihodkov      10,211.538,85 SIT
  Presežek prihodkov             0,00 SIT
3. člen
Razlika med prihodki in odhodki se prenese v leto 1999 namensko za
– sanacijo posledic poplave 11/98     2,122.231,60 SIT
– dejavnost režijskega obrata       17,123.863,18 SIT
– sklepanje zakonskih zvez          74.114,00 SIT
– izvedbo javnih del             335.637,00 SIT
– razvoj turizma               450.000,00 SIT
– sanacijo stropov v šoli Laško      1,565.000,00 SIT
– izgradnjo igrišča v Rečici        1,388.000,00 SIT
– materialne stroške šol           699.478,03 SIT
4. člen
Sestavni tel tega odloka je prikaz prihodkov in odhodkov ter bilanca stanja proračuna Občine Laško za leto 1998.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-208/97
Laško, dne 7. aprila 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost