Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1903. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova, stran 4492.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 16. člena statuta Občine Cankova je Občinski svet občine Cankova na 6. redni seji dne 23. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova (Uradni list RS, št. 2/97 in 49/98; v nadaljevanju: odlok), se spremeni preambula in glasi:
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 13/96) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 23) je Občinski svet občine Cankova na seji dne 23. 4. 1999 sprejel
2. člen
1. člen se spremeni in glasi:
S tem odlokom Občina Cankova, s sedežem na Cankovi (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Cankova (v nadaljevanju: šola), v čigar sestavo sodijo:
– enota vrtca na Cankovi.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Cankova.
3. člen
Spremeni se besedilo naslova za 6. členom pod točko 4. “Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb” in glasi “4. Šolski okoliš“.
4. člen
7. člen se spremeni in glasi:
Šola je ustanovljena za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območja vasi: Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gornji Črnci, Korovci, Krašči, Skakovci in Topolovci.
Navedeni šolski okoliš je hkrati tudi vzgojno-varstveni okoliš.
5. člen
Dopolni se 8. člen in glasi:
M/80.102 – osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.422 – drugo izobraževanje, d.n.,
M/80.101 – dejavnost vrtcev,
O/92.610 – obratovanje športnih objektov.
H/55.510 – storitve menz.
Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
6. člen
V zadnjem odstavku 25. člena se za besedo “šole” vstavita besedi in vejica “omejeno subsidiarno”.
7. člen
Določbe 4. člena tega odloka se prično uporabljati za vpis učencev za šolsko leto 1999/2000.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 220/99
Cankova, dne 28. aprila 1999.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti