Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1897. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 4484.

Na podlagi 14. alinee 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 15. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1
S tem sklepom zemljišča s parc. št. 416/2 pot v izmeri 405 m2, parc. št. 416/4 zgradba v izmeri 176 m2 in parc. št. 416/10 zgradba v izmeri 132 m2 vsa pripisana pri vložni številki 2955 v k.o. Kašelj, ki so družbena lastnina v splošni rabi, prenehajo biti javno dobro in se vpišejo v ustrezni zemljiškoknjižni vložek.
2
Nepremičnine parc. št. 416/2, 416/4 in 416/10 v k.o. Kašelj postanejo lastnina Mestne občine Ljubljana. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Mestne občine Ljubljana na zemljiščih navedenih v 1. točki tega sklepa.
3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 721-6/99-2
Ljubljana, dne 15. aprila 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost