Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1887. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk, stran 4480.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk, št. 07-07/96 z dne 10. 3. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1996 do 31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk je izdelan v treh izvodih za 8304 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v Občini Žužemberk oziroma v katastrskih občinah Gornji Križ, Reber, Žužemberk, Dvor, Ajdovec, Brezova reber, Šmihel pri Žužemberku, Stavča vas, Veliko Lipje, Sela pri Hinjah, Hinje in Žvirče.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žužemberk, Grajski trg 26, Žužemberk, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žužemberk.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-7/10-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost