Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/1999 z dne 21. 5. 1999

Kazalo

1884. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber, stran 4478.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber, št. 07-07/96 z dne 24. 2. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber je izdelan v treh izvodih za 1716,7 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Žužemberk, Novo mesto in Dolenjske Toplice, oziroma v katastrskih občinah Brezova reber, Ajdovec, Gornje Polje, Gorenja Straža in Golobinjek.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Straža, Ulica talcev 18, Straža, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Ljubljana, Dunajska 58, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Brezova reber.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 322-01-7/7-97
Ljubljana, dne 26. aprila 1999.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost